Start werkzaamheden 

De aannemer is gestart met de werkzaamheden in de Piushaven ter voorbereiding van de aanleg van de veerpont. Volgens planning worden eerst de damwanden geslagen aan de oevers. Vervolgens zal een deel van de Piushaven, ter hoogte van de veerpont, gebaggerd worden. Dit wil zeggen dat de vaarweg van het pontje wordt afgegraven. De werkzaamheden van de aannemer zullen naar verwachting eind april klaar zijn. Na afronding van de werkzaamheden van de aannemer zal de leverancier van het pontje de geleide- en transportkabels komen inmeten en ervoor gaan zorgen dat het pontje naar de Piushaven komt.

Planning 

Volgens planning zullen alle de werkzaamheden eind mei zijn afgerond. Dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarna zal het pontje naar de Piushaven komen. We verwachten dat het pontje in de maand juni in gebruik genomen kan worden. Hierover wordt u later nog geïnformeerd.