Foto_Living_in_Transition

Vanaf 24 oktober wordt je meegenomen in een wereld van stedelijke ontwikkeling tijdens de gratis stadscolleges ‘Living in Transition’. Het is een Tilburgse samenwerking van Fontys International Lifestyle Studies met de proeftuinbibliotheek de Kennismakerij. De colleges zijn vanuit de gedachte van een economie waarin kennisdelen steeds belangrijker wordt, door de Bibliotheek Midden-Brabant opengesteld voor externen onder de naam ‘KennisKans’.

Binnen deze lessen staat ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot sociale processen centraal: hoe ontstaan ontmoetingsplekken, wat is de rol van de (openbare) ruimte daarin, op welke manier oefenen verschillende groepen invloed uit op hun leefomgeving en hoe is dat in de loop van de tijd veranderd? Om te beginnen kijken we naar de manier waarop steden door de eeuwen heen tot stand zijn gekomen en gebieden werden ontwikkeld. Vervolgens zoomen we in op recente ontwikkelingen zoals een terugtrekkende overheid, leegstand, bottom-up bewegingen en ‘social design’. In de open colleges kijken we naar de vernieuwingen binnen de stedenbouw, en hoe dit de stad en de leefomgeving van mensen beïnvloedt. In een tijd waarin de kloof tussen de plannen van grote spelers en de lokale behoefte van mensen steeds groter wordt, zoeken we naar nieuwe inspiratie in een periode van transitie.

KennisKans
Met ‘Kenniskans’ daagt de Bibliotheek bedrijven en organisaties uit om hun kennis te delen met de inwoners van Tilburg. Fontys-docent Saar van der Spek ziet de wereld als één groot klaslokaal en zag het helemaal zitten. Afgelopen jaar was haar vorm van ‘KennisKans’ al een groot succes. De aanwezigheid van architecten, kunstenaars en andere mensen die vanuit een persoonlijke interesse aanschuiven, gaf de lessen veel extra diepgang door aanvullingen uit de praktijk, de docent meer scherpte en de studenten inzicht in hoe de theorie met de praktijk is verweven. Een mooie stap in het verder verbinden van een opleiding met de stad, in het delen van kennis en het samenwerken met het veld.

Deelnemen
Geïnteresseerden zijn welkom om deel te nemen aan de volledige cursus, maar één of meerdere losse colleges bijwonen, mag ook. Het is handig om aan te melden via kennismakerij@bibliotheekmb.nl. Ook bedrijven of organisaties die op soortgelijke manier een (kennis)kans zien voor het delen van kennis, kunnen zich via dit mailadres melden om de mogelijkheden met de Bibliotheek te onderzoeken.


‘Living in Transition’ vindt plaats om 13.15 uur op 24 én 31 oktober en op 7 en 14 november. Meer informatie is te vinden op bibliotheeknieuwestijl.nl.